A szövetkezet azon tagjai, akik nincsenek felkészülve földtulajdonuk művelésére, gépi szolgáltatást vehetnek igénybe, vagy bérbe adhatják területeiket. Szövetkezetünk, a felkínált területek bérbevételét egyfajta szolgáltatásként kezeli, ezzel is segítve tagjai gazdálkodását. A bérbe vett területeken szántóföldi növénytermesztést végezünk, amely főképp gabona, kukorica és napraforgó termesztésből áll. A bérbe adott terület nagysága évente változóan 3-400 ha között van. A megtermelt terményt a „szárító-takarmánykeverő” üzem tárolja, vagy feldolgozza és ipartakarmány, tápok előállításához használja fel.